REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä Nimi:  

Pilvi Szilvay Tuotanto 

Puh.  0443645740

Sähköposti:  tuotanto@unajajauntamo.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi:  Pilvi Szilvay

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus:

Tehdessään tilauksen, asiakas voi rekisteröityä verkkokauppaan. Asiakas vastaa tietojensa oikeellisuudesta. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää pohjana myöhemmissä tilauksissa. 
Rekisterin pitäjänä toimii Pilvi Szilvay Tuotanto. 
Rekisterin tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä myydä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille Suomessa, EU:ssa tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
Rekisteriin tallennetaan vain tavanomaiset asiakastiedot: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot käsitellyistä tilauksista sekä tilausten postin seurantatiedot.
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: 

 Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 

 Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta) 

 Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

 Lisätiedot (lehtitilaustiedot, tms.) 

Rekisterin tietolähteet:

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Pilvi Szilvay Tuotanto ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

Tarkastusoikeus:

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. 

Rekisteritietojen korjaaminen:

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.